FEM

ELS NOSTRES EIXOS D’ACTUACIÓ

Per poder complir els objectius estatutaris la Fundació actua en tres eixos diferents: l’eix social, l’eix pedagògic i l’eix d’infraestructures.

Eix social

Amb aquest eix pretenem:

  1. Ajudar els nois i noies que per motius econòmics o d’exclusió social no poden fer front a les quotes de l’Agrupament. L’objectiu és que cap infant ni jove hagi de deixar la nostra activitat educativa per manca de recursos.
  2. Fer actuacions amb la finalitat de fomentar, expandir, arrelar i donar a conèixer l’activitat educativa del Moviment Escolta i Guia, així com la seva important funció social i d’integració.
  3. Fomentar l’apropament a persones interessades a gaudir de l’esperit escolta i no tenen cabuda a l’actual estructura del Moviment, que vulguin participar en futurs actes que organitzarem, que vulguin fer feines de suport i col·laborar en el finançament de la Fundació.

Eix pedagògic

La Fundació pretén promoure i realitzar activitats que tinguin com a finalitat fomentar l’educació en el temps del lleure utilitzant el nostre mètode pedagògic com a fet diferenciador d’altres moviments i associacions. Vetllem també per potenciar els altres dos principis bàsics de país i espiritualitat.

Eix d’infraestructures

Volem fomentar infraestructures adients perquè els agrupaments puguin desenvolupar les seves activitats .

ELS PROJECTES ACTUALS

Ajut a nois i noies dels Agrupaments.

Els agrupaments que ho han sol·licitat han cobrat les ajudes corresponents al curs 2013-14. Hem repartit 2.000 euros a 33 nois i noies de 10 dels 25 Agrupaments de la Demarcació.

Finançar part de les estades dels Agrupaments a l’actual casa de la Demarcació.

La Demarcació té una casa perquè els Agrupaments hi puguin fer activitats. Ajudem a cobrir una part de les estades fins que puguem oferir altres infraestructures. Hem dotat aquest projecte amb 1.500 euros.

Premi bones pràctiques

Hem convocat aquest premi amb l’objectiu de valorar i donar a conèixer als bons projectes que fan els agrupaments. Vol ser una finestra oberta a la feina ben feta, a projectes específics, experiències de camps d’estiu ben programats, sortides, rutes, presentacions, campanyes solidàries…

El premi, dotat en 600 euros i un record, es donarà a l’Assemblea del proper curs. El format dels projectes ha de ser en format digital perquè sigui fàcil de difondre i compartir.

Recerca d’espais d’acampada

N’estem buscant per garantir uns llocs estables vàlids per a qualsevol època de l’any, es a dir, amb un mínim d’infraestructura.

Pensem en llocs per acampar i refugiar-se com a mínim una unitat, amb unes infraestructures bàsiques per dormir, sanitaris, punt d’aigua i, si pot ser, electricitat.

Espai per fer formacions i estades de Demarcació

Si es troba un lloc adient, la Fundació té com a objectiu un lloc de referència estable que faria més fàcil les trobades.

I molt aviat…..

Volem dinamitzar

A totes les persones que han passat pel moviment dins la demarcació de Girona i i tenen encara ganes de viure noves experiències escoltes. Pensem en una trobada de dinamització, intentar aprofitar l’espai que dóna aquest web per retrobar antics companys, ajudar als agrupaments fent algun servei en concret, col·laborar en la fundació… I tot això sense mirar enrere: no som ex, som escoltes. Sempre a punt!