Ajuts a nois i noies dels agrupaments. Convocatòria 2015-16

L’objectiu de l’ajut és compartir amb els agrupaments la tasca de fer arribar l’escoltisme a persones, famílies i/o col·lectius que per les seves situacions personals o socioeconòmiques, no poden fer front al conjunt de la despesa que comporta formar part d’un agrupament. Conjuntament amb la proposta de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya presentem aquesta iniciativa que pretén ajudar a tot un col·lectiu de famílies.

Sol·licitud de l’ajut:

Per sol·licitar l’ajut, cal omplir el full d’excel adjunt i fer-lo arribar al correu de la Fundació Sant Jordi  (santjordifundacio@gmail.com) abans del 14 de gener de 2016 a les 24:00h.

Està destinat a agrupaments de la Demarcació, sense límit de sol·licituds.

Dotació i valoració dels ajuts:

La Fundació Sant Jordi destina un import de 2.000 € com a màxim a ajuts per a infants per al curs 2015/2016.

La valoració i repartiment de la dotació d’ajudes recau al Patronat de la Fundació Sant Jordi.

Per a l’assignació d’ajudes, el Patronat valorarà especialment:

  • Els motius pels quals es justifica l’ajut a l’infant.
  • El grau d’esforç econòmic per part de l’agrupament i la família en relació als infants a la unitat i a l’Agrupament.
  • És condició per accedir als ajuts que l’agrupament participi en els òrgans de treball i decisió propis de la Demarcació i que estigui al corrent de pagament de les quotes d’afiliació.
  • Formulari per a complimentar (descarregueu-lo des d’aquí).