AJUTS PER A INFANTS I JOVES 2014/2015

L’objectiu de l’ajut és compartir amb els agrupaments la tasca de fer arribar l’escoltisme a persones, famílies i/o col·lectius que per les seves situacions personals o socioeconòmiques, no poden fer front al conjunt de la despesa que comporta formar part d’un agrupament, conjuntament amb la proposta de Minyons que aquest any presenta la iniciativa d’ajudar a tot un col·lectiu de famílies.

Sol·licitud de l’ajut:

Per sol·licitar l’ajut, cal omplir el full de sol·licitud adjunt (editable) (un per a cada infant) i fer-lo arribar signat i escanejat al correu de la Demarcació (girona@escoltesiguies.cat) abans del 16 de gener de 2015 a les 21:00h.

Està destinat a agrupaments de la Demarcació, sense límit de sol·licituds.

Dotació i valoració dels ajuts:

La Fundació Sant Jordi destina un import de 2.500,00€ com a màxim en ajuts per a infants pel curs 2014/15. La valoració i repartiment de la dotació d’ajudes recau al Patronat de la Fundació Sant Jordi.

Per a l’assignació d’ajudes, el Patronat valorarà especialment:

  • Els motius pels quals es justifica l’ajut a l’infant.
  • El grau d’esforç econòmic per part de l’Agrupament i la família en relació als infants a la unitat i a l’Agrupament.

És condició per accedir als ajuts que l’Agrupament participi en els òrgans de treball i decisió propis de la Demarcació i que estigui al corrent de pagament de les quotes d’afiliació.