PRESENTACIÓ DEL WEB I FACEBOOK DE LA FUNDACIÓ

El dissabte dia 18 d’octubre de 2014 ha estat presentat oficialment el web de la Fundació Sant Jordi. En l’acte han estat convidats tots els anteriors Comissaris i Comissàries i també els Patrons que fins aquest dia han vetllat pel bon funcionament fundacional.

La trobada ha servit, a més de retrobar-nos, per explicar els projectes actuals i futurs, fer un intercanvi d’impressions del web i obrir un debat del paper que ha de tenir la fundació. Els actuals patrons han explicat els tres eixos bàsics per desenvolupar nous projectes: Educatiu, Social i Infraestructures. Concretament dins l’eix Social s’ha comentat la voluntat de donar un espai a les persones que es consideren escoltes i no tenen un lloc on gaudir d’aquest esperit. La pàgina web, acompanyada pel facebook, volen ser-ne un inici per apropar informacions de la Fundació i la Demarcació a qui estigui interessat. També serveix per fer un servei a la Demar-cació en moments puntuals.

Ens ho vàrem passar bé i, per tant, ho anirem fent!!!!