PROPERA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A NOIS I NOIES

A la darrera Junta de Patronat es va decidir que properament convocarem, com cada any, l’ajut a nois i noies que tenen dificultats per poder fer front a les quotes dels Agrupaments. La dotació serà de 2.000 euros.